Přeskočit na obsah

Příslib vyšších platů – vánoční dárek pro školní jídelny

Na toto místo jsme měli připravený obvyklý vánoční pozdrav redakce portálu Jídelny.cz. Na poslední chvíli jsme ho však nahradili zprávou z jednání Senátu ČR. V něm dostaly školní jídelny příslib, že v krátké době se jejich platová situace změní. Pokud k tomu dojde, bude to pro ně skutečně velký vánoční dárek.

Autor: Ing. Pavel Ludvík

Na toto místo jsme měli  připravený obvyklý vánoční pozdrav, plný atmosféry vánoc, zvonící rolničkami a dýchající vánočním cukrovím. Pozdrav, který by vyslovil školním jídelnám podporu v hektickém závěru roku a popřál jim vše dobré v novém roce. Kromě toho jsme ale také zvažovali, jak zveřejnit zprávu, že ani pro rok 2009 nebyly změněny platové tabulky v nařízení vlády 564/2006, podle nichž se stanovují platy ve školních jídelnách. Oba příspěvky jsme ale na poslední chvíli stáhli, protože v pátek 12.12.2008 dostaly školní jídelny skutečně velký dárek.

Na program schůze Senátu ČR se dostala „Petice za odstranění nerovnosti v úrovni platů provozních a správních zaměstnanců ve školství“. O této petici jsme psali na jaře v článku Stávka a na podzim 2008 v článku Vaše petice je ve vládě. Při jednání k tomuto bodu programu senátoři označili současný stav platů za nevyhovující. Vyslovili myšlenku, že práce nepedagogických pracovníků je pro školství také důležitá a že jejich platové hodnocení tomu neodpovídá. Senátoři projevili jasnou podporu tomu, aby nepedagogickým pracovníkům škol byly zvýšeny platy. Zástupci Ministerstva financí,  Ministerstva školství a Ministerstva práce a sociálních věcí vyjádřili souhlas s tím, aby byl problém co nejrychleji (během 1. čtvrtletí 2009) řešen a navrhli konkrétní postup.

Jak vše probíhalo
Celé jednání uvedl senátor Janalík, který přítomné seznámil s peticí a s výsledky veřejného slyšení, které proběhlo v komisi školství 3.12.2008. Úvod do následné rozpravy obstaral František Dobšík, šéf školských odborů, který mj. řekl: „.. vnímáme naše provozní a správní zaměstnance jako nedílnou součást vzdělávacího systému každé školy. Nedovedeme si představit, kdyby tam nebyli a řešilo se to jiným, třeba dodavatelským způsobem. Zázemí, které vytvářejí pro naše kolegy, kteří denně předstupují před žáky, je podkladem k tomu, že by škola nebyla takovou, jakou by měla být a jak si ji představujeme….“

Pak vystoupila D. Čáslavová, vedoucí sekce provozních a správních zaměstnanců tohoto odborového svazu:
„… Např. vedoucí školní jídelny, která má 8. platovou třídu, má základní plat 14 470 Kč a pokud by byla zaměstnancem obce, měla by minimálně 16 880 základního platu plus všechny příplatky.
… Hlavní kuchařka má 11 625 korun, a pokud by pracovala v jiném sektoru, podle tabulky číslo 2 by měla 13 462 korun.
….Ještě jeden příklad pro srovnání. Z údajů statistického úřadu vyplývá, že zaměstnanci restaurací a jídelen mají nárůst platu v průměru 951 korun a proti tomu provozní a správní zaměstnanci ve školství mají pokles o 915 korun. V katalogu prací jsou pracovníci zařazováni podle vzdělání a náročnosti vykonávané práce do platových tříd, přestože jsou tito pracovníci zařazeni do stejné platové třídy a vykonávají stejně náročnou práci, jsou placeni podle různých příloh nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
V příloze číslo 2 jsou tarify ve srovnání s přílohou číslo 1 zvýšeny v průměru o 16,2 %, v absolutním navýšení to činí jinou částku. Např. v 5. třídě v 7. platovém stupni činí navýšení o 1520 korun, ale ve 12. třídě v 7. platovém stupni je rozdíl těchto dvou tabulek 2730 korun.
Ze srovnání přílohy jedna s přílohou č. 3 vyplývá, že v největší platové stupnici jsou tarify zvýšeny v průměru o 31,7 %. Absolutní zvýšení je různé a při výše uvedeném srovnání je to v rozpětí od 2980 korun až po 5300 korun. Podle dostupných údajů je průměrný plat všech provozních zaměstnanců ve školství za první pololetí letošního roku 12 129 korun, z toho základní plat je 10 670 korun, osobní příplatek 997 korun a odměny 462 korun.
Domnívám se, že tyto až markantní rozdíly v platech jsou diskriminací provozních a správních zaměstnanců ve školství.“

V diskusi pokračoval ministr školství Liška:Téměř 90 % nepedagogů je totiž podle platného katalogu zařazeno do spodní poloviny platové stupnice, to znamená 1. – 8. platové třídy a pouhých necelých 11 % do horní poloviny, to je do 9. – 16. platové třídy. Myslím si, že takováto kvalifikační struktura nemá v jiných organizacích, kde rovněž pracují zaměstnanci v nejnižší z tarifních stupnicích obdoby..“ Jak dále uvedl, řešení vidí v přesunutí nepedagogických zaměstnanců ve školství do druhé tabulky zmíněného nařízení 564. S tímto řešením vyslovil souhlas zástupce MPSV Bohdan Hejduk.

Nápravu situace podpořil i senátor Nenutil ze Stříbra: „Vždy listina základních práv a svobod výslovně stanoví, že zaměstnanci mají právo na spravedlivou odměnu za práci. Jsou tyto zásady respektovány ve stávajícím platovém systému pro nepedagogické pracovníky, když 35 % tarifních sazeb v tarifních stupnicích je pod úrovní minimální a zaručené mzdy? Na tuto minimální úroveň pak musí být platové tarify zaměstnancům dorovnávány.“ Senátor Milan Bureš pak ale protestoval proti tomu, že to bude na úkor pedagogů.

Zajímavé a pro školní jídelny velmi zavazující myšlenky uvedla ve svém vystoupení senátorka Alena Gajdůšková: „… ve firmě je každá práce důležitá, od zedníka až po obchodního ředitele, ale že lidé jsou placeni za míru odpovědnosti, kterou nesou.
… měla jsem co do činění i se správními zaměstnanci. I tito lidé prostě utvářejí atmosféru ve školách. I oni jsou těmi, které děti vidí jako své vzory, ať už v pozitivním nebo v negativním slova smyslu. A proto je potřebné, aby ve školách byli jak učitelé, tak správní zaměstnanci skutečně ti nejlepší z nejlepších.“

V podobném duchu hovořil i senátor Jermář: „…úroveň vzdělání a školství tvoří jak pedagogičtí, tak nepedagogičtí pracovníci. I já se tedy přimlouvám za to, aby jejich ocenění bylo vyšší.“

V závěrečném hlasování hlasovalo z 52 přítomných senátorů 48 pro a nikdo nebyl proti.

Podrobné záznamy najdete na www.senat.cz.

Jak dále
Výsledky tohoto jednání neznamenají, že od 1. ledna 2009 dostane personál školních jídelen přidáno. Vše musí proběhnout jistým administrativním a legislativním procesem, v němž se může leccos zadrhnout a přihodit, což s ohledem na útlum hospodářství a problémy se státním rozpočtem ČR není nereálné. Věřme ale, že vše dopadne dobře – mj. i proto, že zájem na řešení mají senátoři i zástupci všech ministerstev.
Mělo by tedy být změněno vládní nařízení 564/2006, podle jehož tabulky číslo 1 se dosud stanovovaly platy ve školních jídelnách. Nepedagogičtí pracovníci budou pravděpodobně přesunuti do tabulky č. 2, která doposud sloužila pro výpočet platů ostatních správních zaměstnanců. S tímto řešením vyslovilo souhlas MPSV.
Prostředky na toto navýšení uvolní MŠMT pravděpodobně z částky 2,7 mld Kč, kterou v prosinci 2008 přidal parlament do rozpočtu školství.

Příklady zvýšení platů

Funkce

Plat 2008 (Kč)

Po zvýšení 2009 (Kč)

vedoucí školní jídelny

32 let praxe, 8. třída

14470

16810

Hlavní kuchařka

25 let praxe, 5. třída

10160

12250

Pomocná kuchařka,

5 let praxe, 3 třída

 7200

 8010

Vše má být realizováno během 1. čtvrtletí 2009 a doufejme, že se tak skutečně stane. Přeji vám krásné vánoce a šťastný nový rok.

Ing. Pavel Ludvík je vedoucím redakce portálu Jídelny.cz

Autor: Ing. Pavel Ludvík

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se
 • Autor: Iris

  přísib vyšších platů
  Krásný dárek.Děkujeme, nejen za platové ocenění, ale i za vyzvednutí naší úlohy ve škole.

 • Autor: Alena II.

  Zbožné přání
  To je sice moc hezké, ale já tomu moc nevěřím, dokud to neuvidím na výplatní pásce. Již dnes jsem slyšela, že se hovoří o tom, že navýšení přijde do nenárokových složek platu, takže – co si budeme povídat…..

  • Autor: darja

   Re: Zbožné přání
   Souhlasím, dokud není odsouhlašeno, nevěřím.
   Nejlepší výmluva – současná krize. Už to, že byla
   vytvořena pro nás jiná platová tabulka než pro pegagog. pracovníky ,zvečí jak si naší práce váží.

 • Autor: Evča1

  vánoční dárek
  Je vidět, že když se dáme dohromady, tak je nás síla, která se nedá přehlédnout. :-))
  Teď už jen záleží na našich nadřízených, jestli naše navýšení na základech nebudou kompenzovat snížením na příplatcích za vedení a na osobních příplatcích. Ale to už je zase jiná kapitola.

 • Autor: Hanka

  platy2009
  Již to, že se o nás jednalo v senátě je úspěch.
  To co bude následovat jsou zatím sliby bez konkrétních výsledků. Celý život jsem byla optimista
  a po téměř 13 letech ve školní jídelně svůj optimismus ztrácím. Také si myslím, že navýšení bude na úkor dalších složek platů/ příplatek za vedení, osobní příplatek …../. Necháme se překvapit.
  Do Nového roku Vám všem, kteří píšete
  do stránek www.jidelny přeji hodně životních sil a zdraví .

 • Autor: Ludmila

  naděje na zvýšení patu
  Moc děkujeme odborovým pracovníkům za zvýšení platů nepedagogických pracovníků ve školství.
  Zasloužíme si to určitě.
  Přejeme všem příjemné prožití svátků vánočních.