Přeskočit na obsah

Sdružovací právo a jídelny

V poslední době se opět rozvířila bouřlivá diskuse o podmínkách ve školním stravování. Pracovníci školních jídelen chtějí dělat svoji práci, mít pro ni důstojné podmínky a být spravedlivě odměněni. Splnit jejich podmínky se nedaří. Jak tedy mohou hájit své zájmy ?

Autor: Vladimír Bureš

V poslední době se opět rozvířila bouřlivá diskuse o podmínkách ve školním stravování. Zkracování úvazků, nedostatečné uznání, zbytečně komplikovaná legislativa, tlaky nadnárodních společností … Ano, je to tak. Jak říkávala moje babička: Život je boj. Ale každý nechce nebo nemůže bojovat. Chceme dělat svoji práci, mít pro ni důstojné podmínky a být spravedlivě odměněni. Problém je v tom, že toto chce téměř každý. Chtějí to vojáci, policisté, strojvůdci, učitelé, piloti, zaměstnanci v soukromých firmách. Druhým problémem je, že pojmy jako „důstojné podmínky“ nebo „spravedlivá odměna“ si každý vysvětluje po svém – a často tak trochu ve svůj prospěch. A ze společného měšce je možné rozdělit jenom to, co se do něj vybere a nastřádá.

Právě proto v demokratických společnostech existují různá občanská sdružení, která hájí zájmy svých členů a společně tak nepřímo bojují proti zájmům jiných členů v jiných sdruženích. Aktivity odborů, asociací, komor a dalších sdružení jsou důležitým a možná jediným barometrem toho, zda a jak je vyvážené ono „spravedlivé“ rozdělování prostředků ze společného měšce. A pokud někdo za své zájmy nebojuje, tak se vlastně předem vzdává své zasloužené odměny.

A jak tedy mohou hájit své zájmy pracovníci školních jídelen? Těch cest je samozřejmě více. Je možno působit v zastupitelstvu obce nebo kraje, lze působit na své zákazníky zcela mimořádnou kvalitou a získávat si tak jejich sympatie a zastání, dá se s velkým úsilím a s mimořádnou diplomacií dosáhnout přízně u svého nadřízeného, který pochopí význam školního stravování a poskytne mu vše potřebné, někdy pomůže vhodný článek v novinách. Toto vše jsou vhodné metody pro nebojácné aktivní jedince. Každý ale na toto vše sílu nebo odvahu nemá a někdy také přes veškerou snahu uvedené metody selžou. Pak právě nabývají na významu nejrůznější občanská sdružení. A kdo může hájit zájmy pracovníků školních jídelen? Zájmy pracovníků na celém světě účinně hájí dvě skupiny občanských sdružení:

1. Odbory
Odborové sdružení má speciální zákonnou oporu pro obhajobu zájmů pracovníků v oblasti pracovního práva – odbory mohou prosazovat především mzdové požadavky a dále mohou působit na zlepšování pracovních podmínek, zvyšování bezpečnosti práce, požadavky na dovolenou, atd. Odbory zpravidla hájí práva zaměstnance před jeho zaměstnavatelem a na celorepublikové úrovni působí a ovlivňují tvorbu pracovního práva a rozdělování mzdových prostředků především ve státní správě.

2. Profesní sdružení
Profesní sdružení vznikají především tam, kde pracovníci určité profese mají potřebu hájit zájmy svého oboru, své profese. Typickým úkolem profesních sdružení bývá snaha o zjednodušení a zpřehlednění legislativy, zpracování závazných metodik nebo doporučení, organizování vzdělávacích akci, atd. – vše, co nějak zjednodušuje a zefektivňuje výkon dané profese, zvyšuje její prestiž, vytváří pro danou profesi stabilní místo ve společnosti.

Každý pracovník ve školním stravování, který opravdu chce nějak přispět ke zlepšení svých pracovních podmínek, může udělat jednoduchou věc – vybrat si nejvhodnější profesní sdružení a stát se jeho členem, stejně tak si zvolit nejvhodnější odborovou organizaci a vstoupit i do ní. Obě organizace mu mohou účinně pomoci, každá má svoji důležitou roli v trochu jiné oblasti. Stát se členem, zaplatit členský příspěvek a čerpat výhody člena je to nejmenší, co může udělat opravdu každý. Ti aktivnější pak dokáží v organizaci dále působit a účastnit se konkrétních vyjednávání a mnoha způsoby pomáhat zlepšit své podmínky. Ve sdružení je zpravidla podstatně větší šance na úspěch, než když o stejné věci usilují jednotlivci.

Žijeme v demokratické společnosti. To nám ale nezajišťuje automaticky úspěch. Pouze máme možnost mnoha cestami za své cíle bojovat, usilovat o úspěšný a spokojený život. Jakou cestu si zvolíte Vy?

Sdružit se a společně prosazovat své zájmy můžete např. v těchto organizacích:

Asociace společného stravování: www.aspos.cz
Společnost pro výživu: www.spolvyziva.cz
Českomoravský odborový svaz pracovníků školství: www.skolskeodbory.cz
Odborový svaz nepedagogických pracovníků školství: www.osnps.ic.cz

Ing. Vladimír Bureš, Veřejná informační služba, spol. s r.o.

Autor: Vladimír Bureš

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se
  • Autor: ludmila

    díky za článek
    Děkuji, že se takový článek objevil na portálu, vidíte sám,že po létech diskriminace a neocenění práce, nikdo nediskutuje.