Přeskočit na obsah

Stanovisko ČMOS PŠ k platovým opatřením pro nepedagogické pracovníky

Ukazuje se, že na mnoha místech není zajištěn dostatek financí na zvýšení platových tarifů nepedagogických pracovníků školství. Přinášíme stanovisko Českomoravského odborového svazu pracovníků školství k tomuto problému.

Autor: ČMOS

Rozhodnutím vlády ČR ze dne 16. 3. 2009 byly od 1. 4. 2009 zvýšeny platové tarify nepedagogickým pracovníkům v regionálním školství. Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě  bylo změněno nařízením vlády č. 74/2009 Sb., zveřejněným ve Sbírce zákonů,  částka 24,  rozeslané dne 30. 3. 2009.
ČMOS PŠ záměr zvýšit platové tarify nepedagogických pracovníků podpořil, protože růst nárokové složky platu považuje za správnou cestu, jak posílit sociální funkci platu a jistoty zaměstnanců ve školství.
Již při přípravě tohoto platového opatření upozorňoval ČMOS PŠ ministerstvo školství na nutnost odpovědného ekonomického zajištění, včetně posouzení situace podle jednotlivých územních celků i zřizovatelů a škol.
V tomto smyslu se na ministra školství pana O. Lišku obrátil předseda ČMOS PŠ pan F. Dobšík dopisem ze dne 16. 12. 2008. Ve své odpovědi MŠMT (dopis nám. ministra pana J. Kitzbergera ze dne 21. 1. 2009) informuje o účelovém využití výdajů kapitoly 333 pro rok 2009 a sděluje, že „pokud dojde k disproporcím mezi přidělenými zdroji a reálnou potřebou, budou je muset řešit krajské úřady v rámci svých kompetencí vymezených směrnicí MŠMT, č.j. 28 768/2005-45 ze dne 12. prosince 2005, ve znění směrnice MŠMT č.j. 27 985/2007-26 ze dne 16. května 2007, tj. na vrub povinně vytvořených rezerv“.
Ani na jednání k vypořádání připomínek k návrhu novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb., dne 6. 3. 2009,  nevznesl zástupce MŠMT žádné námitky pokud jde o finanční zajištění navýšení platových tarifů nepedagogických pracovníků.
Je tedy poněkud překvapivé a obtížně vysvětlitelné, že až nyní zaměstnavatelé upozorňují na problémy s financováním realizace zmíněného platového opatření.
ČMOS PŠ považuje i nadále zvýšení platových tarifů za správný postup v zájmu a ku prospěchu zaměstnanců. Problémy, které se někde objevují, je nutno posuzovat jako chybu v postupu příslušných odpovědných orgánů a ne jako doklad nesprávnosti rozhodnutí o zvýšení úrovně platových tarifů.

Dále uvádíme v přílohách č. 1 a č. 2 některé důležité faktografické údaje.

Mgr. František Dobšík
předseda ČMOS PŠ

Příloha č. 1:

 • Zvýšení tarifních platů nepedagogických pracovníků představuje v průměru cca 16 %, tj. o 1 600 Kč měsíčně.
 • Podle rozpisu rozpočtu MŠMT pro RgŠ na rok 2009 mělo dojít ke zvýšení průměrných platů těchto pracovníků o 1,5 %, podle našich reálnějších odhadů kolem 1% tj. o 130 Kč. Dále z rozvojového programu MŠMT určeného na posílení úrovně odměňování nepedagogických připadá na každého nepedagogického pracovníka částka ve výši cca 295 Kč v průměru měsíčně.
 • Tyto navýšené finanční prostředky spolu s prostředky nenárokových složek vyplácených v roce 2008 nepedagogickým pracovníkům by měly být použity na pokrytí zvýšených tarifních platů.
 • Přiložená tabulka ukazuje na rozdíly v odměňování nepedagogických pracovníků. V obecním školství byla průměrná výše nenárokových složek o 947 Kč nižší než v krajském. Zvláště u MŠ, ZŠ, ŠJ, ŠD a ŠK dojde ve větší míře k nedostatku finančních prostředků k zajištění schváleného zvýšení patových tarifů.
 • Na lednové poradě MŠMT s vedoucími odborů školství krajských úřadů byla podána informace o tom, že vláda schválila záměr zvýšení tarifních platů nepedagogických pracovníků od 1. dubna 2009 a o dostatečnosti finančních prostředků k zabezpečení této změny .
 • KÚ tak měly při vlastním rozpisu rozpočtu a při stanovení krajských normativů počítat s touto změnou a v případě nedostatečné výše nenárokových složek nepedagogických pracovníků ji upravit tak, aby se avizovaná změna dala realizovat na jednotlivých školách a školských zařízeních převodem nenárokových složek do nárokových.
 • Je tedy v současné době nepřijatelné, aby se vlivem nedostatečnosti finančních prostředků určených rozpisem rozpočtu pro nepedagogické pracovníky na jednotlivé školy a školská zařízení  řešil vzniklý problém na úkor nenárokových složek pedagogických pracovníků.

Příloha č. 2:

Průměrná měsíční výše nenárokové složky platu nepedagogických pracovníků v roce 2008

Celkový přehled

osobní

příplatky

odměny

celkem

% nenárok. složek

z tarif. platů

Obecní školství

781

946

1 727

19,5

Krajské školství

1 405

1 268

2 674

27,4

RgŠ celkem

987

1 053

2 040

22,3

Příklady škol a

školských zařízení

osobní

příplatky

odměny

celkem

637

938

1 576

879

1 020

1 899

ZUŠ

1 624

1 482

3 106

SOU

1 587

1 332

2 919

Gymnázia

1 367

1 219

2 586

1 595

1 402

2 997

Stř. prakt. vyuč.

1 623

166

1 789

VOŠ

   1 814

  1 773

 3 587

Konzervatoře

   2 021

  1 544

 3 566

ŠD a ŠK

    891

   842

 1 733

ŠJ (MŠ, ZŠ, SŠ)

    762

   876

 1 638

MŠ pro spec. vzd.

   1 061

 1 471

 2 532

ZŠ pro spec. vzd.

   1 482

 1 713

 3 195

 

Zdroj: www.skolskeodbory.cz

Autor: ČMOS

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se
 • Autor: MARCELA

  Stanovisko
  Překvapila nás výše měsíčních průměrů u neped.strávníků ve školních jídelnách, nebyl to omyl?

 • Autor: JanaH

  platy
  Také se divím co je to za čísla,nezapomněli tam udělat desetinou čárku?

 • Autor: Pavel Ludvík, Jídelny.cz

  Čísla souhlasí
  Jde skutečně o oficiální dokument, který naše redakce dostala ze školských odborů. Uvedené údaje souhlasí s dodaným originálem.

  • Autor: Alena II.

   Re: Čísla souhlasí
   Čísla souhlasí a o to je to smutnější, protože jsem přesvědčena, že většina jídelen si může nechat o nich jenom zdát, anebo vůbec neví, že v takové výši by je měli dostat. Kampak se asi poděly ?

 • Autor: Milík

  Ředitelské volno
  Zdravím všechny nepedagogické pracovníky.Ráda bych se od Vás dozvědela,jak to u Vás funguje,když je ve škole ředitelské volno.Platí to i pro Vás nebo musíte do práce?Pracuji v kuchyni a nás se to bohužel nikdy netýká a musíme do práce.Všem děkuji předem za odpověd.

  • Autor: Romana

   Re: Ředitelské volno
   Také bych raději na Bahamy, ale jsme v práci. Promiňte tu ironii v úvodu, ale stále se dělíme na dvě sorty lidí, jedna má volno a druhá pracuje.

  • Autor: Evča1

   Re: Ředitelské volno
   Také bych ráda viděla pro svá děvčata (dělají v zařízení s celodenním a celoročním provozem) 40 dnů dovolené, přesčasy placené 200%, ředitelská volna a další a další. :-)) Ale k tomu se asi nikdy nedopracujeme.
   Děvčata podepisovala petici a dnes mají radost, že se povedlo alespoň přeřazení do pedagogických tabulek. I to je obrovský úspěch.