Přeskočit na obsah

Vyšla novela pamlskové vyhlášky

Pamlsková vyhláška – již od svého vydání byla velmi diskutovanou a kontroverzní. Od 1. září 2018 budou platit ve vyhlášce některé změny, které se týkají především zmírnění limitů v obsahu tuku, cukrů a soli v jednotlivých výrobcích. Seznamte se s nimi v tomto příspěvku.

Autor: Redakce Jídelny.cz

Ve Sbírce zákonů byla pod číslem 160/2018 Sb. zveřejněna novela pamlskové vyhlášky č. 282/2016 Sb., která reguluje prodej potravin ve školách a základní školy se jí musí řídit od počátku roku 2017. Novelizovanou vyhlášku najdete zde. Účinnost novely je od 1. 9. 2018.

Novela původní vyhlášku značně zmírňuje, hlavní úpravy se týkají především limitů obsahu tuku, cukrů a soli v jednotlivých výrobcích. Odůvodněním aktualizace jsou přísně nastavené požadavky u původní vyhlášky č. 282/2016 Sb., kvůli kterým bylo možné nabízet a prodávat velmi omezený sortiment potravin. Z novely vyhlášky tedy vyplývá, že školní bufety a automaty budou moci rozšířit svůj sortiment potravin pro školáky, a to od začátku školního roku 2018/2019. 

Přehled změn

1. V paragrafu 2 Požadavky na potraviny nově přibyl v odstavci 1 bod d), který definuje, že ve školách a školských zařízeních lze nabízet k prodeji, prodávat potraviny, které nejsou upraveny smažením a grilováním. Cílem tohoto požadavku na technologickou úpravu potravin je vyloučit z nabídky potraviny upravené smažením a grilováním.

2. Dále v paragrafu 2 v odstavci 2 byl naopak vynechán požadavek „bez přidaného cukru“ pro ovocné a zeleninové šťávy a nektary, který nově umožní prodej doslazovaných ovocných šťáv.

3. V příloze k vyhlášce, která stanoví konkrétní požadavky na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních, došlo k několika změnám:

  • Nově ubylo omezení pro oleje a tuky.
  • U zpracovaného ovoce a zeleniny se snížil limit na obsah cukru z původního 1g cukru/100g na „bez přídavku cukru“.
  • U masných výrobků nebo výrobků z vajec a dále u výrobků z produktů rybolovu a akvakultury se navýšila nejvyšší přípustná hodnota soli z původních 1,5 g na 2,1 g/100g potraviny. U masných výrobků nebo výrobků z vajec byl vypuštěn limit na maximálně 3,0 g přidaného cukru.
  • U tvarohů se navýšil limit pro tuky z původních 5g na 10 g/100 g potraviny, dále se navýšil limit u sýrů z 2,0 g soli na 2,5 g/100g potraviny.
  • Došlo ke změnám limitů také u mlýnských obilných a pekařských výrobků: u jemného pečiva se navýšil limit pro tuky a cukry z původních 10,0 resp. 15,0 na 15,0 resp. 20,0, dále došlo k navýšení limitu tuku u chleba (z 5,0 g na 10,0 g/100 g potraviny) a limitu tuku (z 5,0 g na 8,2 g) a soli (z 1,5 g na 2,0 g) u běžného pečiva. Naopak došlo k omezení obsahu cukru u běžného pečiva z 8,0 na 5,0 g/100 g potraviny.
  • Byla vypuštěna kategorie „obložené pekařské výrobky bez obsahu majonézy, dresinků, hořčice a kečupu“ a formulována kategorie nová s označením „balené i nebalené obložené pekařské výrobky“, která připouští omezenou míru použití majonéz, dresinků, hořčice, kečupů, olejů a tuků. Nepřipouští však nabízení majonéz, dresinků, hořčice, kečupu, olejů a tuků pro účel dochucení zakoupených výrobků samotným spotřebitelem v místě prodeje.
  • Navýšil se limit pro cukry u nealkoholických nápojů ze 4 g na 5 g/100 ml.
Autor: Redakce Jídelny.cz

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se