Přeskočit na obsah

Zákoník práce se mění. Rychlý přehled nejdůležitějších změn pro školní jídelny

Řada z vás je zaměstnána na tzv. dohodu. Víte, že v zákoníku práce došlo k rozsáhlým úpravám a že se týkají i dohod? Pojďme se společně podívat na nejvýznamnější změny.

Autor: Redakce Jídelny.cz
Zákoník práce se mění. Rychlý přehled nejdůležitějších změn pro školní jídelny

Novela zákoníku práce, která má účinnost od 1. října 2023, přináší řadu zásadních novinek pro zaměstnance i zaměstnavatele. Níže naleznete přehled toho nejpodstatnějšího, co se týká pracovníků ve školních jídelnách.

Smlouvy elektronicky

Pracovní smlouvu, stejně jako její dodatky či úpravy, budete moci uzavřít i po e-mailu. Aby její uzavření bylo pro zaměstnance snazší, v některých situacích se upouští od požadavku na jeho uznávaný elektronický podpis. V každém případě jej bude muset doplnit už jen zaměstnavatel. Zaměstnanec má nově právo odstoupit od pracovní smlouvy uzavřené elektronicky do 7 dnů od jejího doručení na soukromou e-mailovou adresu.

Víc práv pro dohodáře

Pracujete na dohodu o provedení práce (DPP) nebo dohodu o pracovní činnosti (DPČ)? Pak vězte, že se ve vašich právech více přiblížíte klasickému pracovnímu poměru. Od 1. ledna 2024, kdy nastane účinnost novely zákoníku práce v pravidlech pro pracovníky na DPP a DPČ, můžete mít v dohodě sjednán nárok na dovolenou, příplatky za práci o víkendech, svátcích a v noci (včetně náhradního volna) i nárok na tzv. překážky na straně zaměstnance a z důvodů obecného zájmu (návštěva lékaře, volno na svatbu, darování krve apod.).

Pokud jste jako dohodáři pracovali pro zaměstnavatele v předchozích 12 měsících alespoň 180 dní, můžete ho písemně požádat o přechod na klasickou zaměstnaneckou smlouvu. Nebude-li chtít vaší žádosti vyhovět, musí vám písemně sdělit proč.

Povinné rozvrhování pracovní doby

Dohodáře také bude muset zaměstnavatel nově informovat o průběhu práce a sdělovat jim rozvrh směn min. 3 dny předem. Pokud se pracovník dostaví na domluvenou směnu, která však byla mezitím zrušena, zaměstnavatel by mu ji měl proplatit v plné výši.

Rozšířená informační povinnost

Zaměstnavatel musí více písemně informovat zaměstnance o některých skutečnostech týkajících se pracovního poměru. Dojde k rozšíření okruhu údajů, které je třeba zaměstnanci poskytnout, a zavádí se možnost informovat ho v elektronické podobě. Tzv. informační povinnost musí zaměstnavatel splnit do 7 dnů, v případě změny údajů dokonce nejpozději v den změny údajů.

Nová pravidla pro home office

Ve školních jídelnách připadá práce z domova v úvahu jen výjimečně, jedná-li se ovšem o administrativní pracovnice, je dobré tato nová pravidla znát. O home office si nyní mohou požádat těhotné zaměstnankyně, rodiče pečující o dítě mladší 9 let nebo zaměstnanci dlouhodobě pečující o svého blízkého závislého na jejich pomoci. Pokud zaměstnavatel jejich žádost zamítne, musí jim to písemně odůvodnit.

Zaměstnanci pracující z domova mají mít nárok na náhradu nákladů od zaměstnavatele, buď přímým prokázáním nákladů, nebo paušálem. Náhradu za home office může dostat i dohodář, ovšem jen když si to se zaměstnavatelem sjedná. Pozor, může být ale uzavřena i dohoda, že při práci z domova se žádné náklady proplácet nebudou, případně že je zaměstnavatel proplatí jenom částečně.

Povinnost písemně žádat o rodičovskou dovolenou

Nově bude zaměstnanec povinen požádat písemně o rodičovskou dovolenou. Písemnou žádost bude muset podat alespoň 30 dní před nástupem a uvést v ní informaci o plánované době trvání rodičovské (začátek a konec). Žádost lze podávat i opakovaně.

Čím dál více lidí pracuje na zkrácený úvazek a na rozšíření jejich počtu má zájem i stát. Tito lidé často pracují na dohodu a podle stávající právní úpravy mají menší práva než zaměstnanci s pracovní smlouvou. Novela zákoníku práce práva obou skupin přibližuje a také zvyšuje operativnost sjednávání pracovního poměru.

Podrobnější informace k jednotlivým změnám v zákoníku práce přineseme v rozsáhlejším článku.

Foto: Freepik.com

Autor: Redakce Jídelny.cz

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se