Přeskočit na obsah

Změny práva v roce 2022 a školní jídelny

Změny v zadávání veřejných zakázek poutaly na podzim 2021 mimořádnou pozornost školních jídelen. Rovněž zmínky o valorizaci platů – bude, či nebude? O tom všem a také o stanoviscích MŠMT nebo o aktuálních covidových pravidlech pro školní stravování se dočtete v dnešním článku.

Autor: Ing. Pavel Ludvík

Veřejné zakázky: změny ano, ale ne pro školní jídelny

Zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. byl v posledním roce vícekrát novelizován, naposledy k 1. lednu 2022 a jeho další úprava je plánována už od února. Změn v něm je více: pro veřejné zakázky například byly stanoveny nové podmínky jejich zadávání nebo vyšší finanční limity.

Nezměnilo se ale to, že školní jídelny nejsou povinny při nákupu potravin veřejné zakázky řešit, novelizovaným zněním zákona se tedy nemusí zaobírat. Proč ale tato oblast vyvolala tolik zájmu?

Pomiňme to, že některé školicí firmy si nevšimly § 19, odst. 3, podle kterého ŠJ nemusí na opakovaný nákup potravin pořádat výběrová řízení. Možná také kalkulovaly s tím, že vedoucí jídelen si nebudou ověřovat pravdivost „šikovně“ zformulovaného mailu s nabídkou na školení a podlehnou jí. Což se bohužel často podařilo a tak leckde za školení zbytečně utratili peníze…

Jedinou změnou, která může být pro školní jídelny zajímavější, je to, že v zákoně přibyl § 37a, podle něhož veřejný zadavatel nakupující potraviny si může v zadávacím řízení jako podmínku stanovit dodání:

a) místní nebo regionální potraviny z krátkého dodavatelského řetězce,
b) potraviny splňující certifikovaná schémata kvality nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin,
c) potraviny produkované v systému ekologického zemědělství.

Toto ustanovení tedy dává školním jídelnám – veřejným zadavatelům zákonnou možnost upřednostnit místní a regionální potraviny, popř. kvalitnější potraviny pěstované v lepším prostředí.

Valorizace platů byla na poslední chvíli zastavena

Slíbená valorizace platů pro nepedagogické pracovníky školství se bohužel nekoná. Zvyšují se sice platové tarify pracovníků v sociálních službách, lékařů, nelékařských zdravotnických profesí, pedagogů a dalších povolání, ale zvýšení platů nepedagogů, úředníků hygienických stanic, pracovních úřadů nebo pracovníků v kultuře, i když bylo ještě v polovině prosince připraveno, doplatilo na vládní škrty v samotném závěru roku 2021.

Nic ale ještě není ztraceno. Odborové svazy, zejména ty, které působí ve veřejné sféře, považují zmrazení platů za porušení dohod. Argumentují, že platy některých profesí ve veřejné sféře jsou velmi nízké, i kolem 20 tisíc hrubého. Rozjely serii jednání, obeslaly dopisy ministerstva i vládu a požadují zvýšení platů k 1. dubnu 2022.

Covidová pravidla pro školní stravování

Mimořádná opatření vlády a ministerstev týkající se ochrany před šířením koronaviru se neustále mění. Souhrn těch dokumentů, které platí, je uveden na Covid portálu, který provozuje Ministerstvo zdravotnictví.

Platné pokyny určené přímo pro provoz školních jídelen najdete na stránkách MŠMT.

Stanoviska MŠMT k nejasným záležitostem

Od podzimu 2021 začala na stránkách MŠMT v sekci Školní stravování přibývat stanoviska k některým aktuálním problémům týkajícím se školního stravování. Najdete zde jak záležitosti starší (např. pitný režim, spotřeba cukrů a tuků, obědy v době karantény), tak i zcela nová (prokazování OTN nebo zadávání veřejných zakázek).

Potěšující je, že vyjádření MŠMT, dříve chaoticky rozmístěná na webu, začínají nalézat jednotné místo s jasnou koncepcí zveřejňování. Stojí za to tuto stránku navštěvovat.

Ing. Pavel Ludvík – vedoucí redakce portálu Jídelny.cz

Autor: Ing. Pavel Ludvík

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se
  • Autor: Vladimír Zavřel

    Nový zákon o výběrových řízeních
    Jsem úplně zmaten z právničiny: Původní tvar zákona v paragrafu § 19 mi připadá velmi podobný jako v novém návrhu, jen je to rozdělené do bodů a), b) a přibyl logický bod c). https://psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=213344
    Dnes to bylo na programu schůze: https://psp.cz/sqw/text/ischuze.sqw?o=9&s=52, ale v ových sněmovních tiscích nic není….