Přeskočit na obsah

Změny v legislativě od 1. 1. 2008

Pravidelná upozornění na změny v legislativě se na našem portálu vždy těšila velké oblibě. Podívejme se společně na změny, které přinesl konec roku 2007 a začátek roku 2008.

Autor: Ing. Pavel Ludvík


Pravidelná upozornění na změny v legislativě se na našem portálu po delší čas těšila velké oblibě. V roce 2007 ovšem přísun legislativních novinek poněkud ustal, zejména těch, které mají přímý vliv na stravovací provozy a s nimi i pravidelnost našich upozornění. Podívejme se společně na změny, které přinesl konec roku 2007 a začátek roku 2008.

Na konci roku 2007 bylo možno ve Sbírce zákonů zaznamenat zvýšenou aktivitu zákonodárců: od 1.1.2008 platí novelizovaná znění Zákoníku práce, Zákona o účetnictví, Obchodního zákoníku a Zákona o přestupcích. Změny v těchto právních předpisech nejsou ovšem pro většinu školních jídelen významné.

Větší pozornost vyvolala změna Školského zákona, která zajišťuje rovný přístup žákům ke školnímu stravování a školským službám bez ohledu na to, z jaké země pocházejí, a to i v případech, kdy není prokázána legalita pobytu dětí na našem území. Musí být splněna podmínka oprávnění k pobytu nad 90 dnů, popřípadě zvláštní právní postavení cizince. Cena oběda jim tedy musí být stanovena ve stejné výši jako pro občany ČR.

Z odborných vyhlášek je možno věnovat pozornost změn vyhlášky 299/2004 o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka.

Větší zájem vyvolávají v poslední době novely předpisů o nákladech na závodním stravování. Tuto oblast upravují dvě vyhlášky: 84/2005 , která platí pro příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky (novelizována k 1.2.2008) a 430/2001, která platí v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích (byla novelizována k 1.1.2008).

Podle novely vyhlášky 84/2005 má zaměstnanec nárok na poskytnutí jídla po odpracování 3 hod. – tím je také zajištěno stravování pro zaměstnance pracující přesčas. Tato změna platí i  pro dohody o provedení práce.

Byla zrušena dřívější povinnost uhradit za stravování sníženou úhradu. Zaměstnanec musí  odpracovat min. 3 hodiny, aby se mohl stravovat, a za své stravování zaplatit stejnou částku jako ostatní zaměstnanci.

Nárok poskytnutí hlavních jídel u zaměstnavatele zajišťujícího závodní stravování prostřednictvím jiného poskytovatele je nyní upraven stejně, jako u organizací, které mají vlastní zařízení závodního stravování. Škola také může sjednat smlouvu o stravování s více poskytovateli stravování

Uvedené změny platí pro většinu ZŠ, MŠ a SŠ zřizovaných obcemi a kraji. V podobném duchu byla novelizována vyhláška 430/2001, která je určena pro školy zřizované MŠMT.

Ing. Pavel Ludvík je vedoucím redakce portálu Jídelny.cz

Autor: Ing. Pavel Ludvík

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se
 • Autor: jája

  Vyhláška č.84/2005 Sb.
  Prosím o názor na § 6a 2.b) pokud vlastní zařízení nepracuje. Můžeme v této době jít na oběd třeba do restaurace se kterou má škola smlouvu (chodí tam učitelé z odlouč.pracoviště). Jsme prov.zaměstnaci a v době prázdnin jsme v práci – admin.prac.,kuchařky atd. Platili bychom cenu potravin po odečtení přís.FKSP, zbytek ceny by platila škola z prov.rozpočtu. Děkuji za odpověď.

 • Autor: Zdeňka

  Vyhl.84/2005
  Poradí mi někdo,jak se postupuje u učitelů ZŠ?
  Ředitelka školy tvrdí, že učitelé nemusí být 3 hodiny na pracovišti (mohou mít 1 hod. přímé pedagogické činnosti a ostatní 2 hod. nepřímé nepagogické činnosti, kterou mohou vykonávat mimo pracoviště,třeba doma) a mají nárok na oběd ve školní jídelně,protože celkem odpracují 3 hod.a je jedno kde.