Přeskočit na obsah

Zvýšení platových tarifů od června 2009

Od 1.6.2009 se zvyšují platové tarify v nařízení 564/2006 a MŠMT uvolňuje další finance, které mají pokrýt platy nepedagogických pracovníků školství. Bližší podrobnosti v dnešní krátké zprávě.

Autor: Ing. Pavel Ludvík

Vláda ČR na svém zasedání dne 4. května 2009 schválila návrh MPSV na zvýšení platových tarifů od 1. června 2009 o 3,5%. Uvedené platové tarify se týkají i personálu školních jídelen. Toto zvýšení bude upraveno novelou nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a musí být realizováno bez dalších nároků na výdaje státního rozpočtu. MŠMT však samo uznává, že celá řada škol a školských zařízení by nebyla schopna další 3,5 procentní nárůst platů v rámci svých stávajících rozpočtových zdrojů zajistit.
Z uvedeného důvodu vyhlásilo MŠMT druhou etapu rozvojového programu ve vzdělávání za účelem posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků. Zjednodušeně to znamená, že uvolnilo další finance na zajištění platů nepedagogických pracovníků. O 1. etapě referoval portál Jídelny.cz v lednu 2009.
Podle tohoto programu obdrží právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení finanční prostředky ve výši  6 370 Kč na nepedagogického pracovníka. Částka je určena jak na platy, tak na související odvody. Na tento rozvojový program budou v rozpočtu MŠMT na rok 2009 vyčleněny finanční prostředky v úhrnné výši 442 mil. Kč.
K získání těchto financí není třeba předkládat žádnou žádost, budou použity žádosti z 1. etapy tohoto rozvojového programu.
Jak uvádí MŠMT na svých webových stránkách, tímto opatřením „bude ve všech školách a školských zařízeních plně pokryt dopad dalšího růstu tarifních platů nepedagogických pracovníků od 1. 6. 2009 (který činí cca 300 mil. Kč) a zbylé finanční prostředky budou moci školy a školská zařízení využít ke zmírnění některých negativních důsledků (jako např. radikální snížení osobních příplatků nepedagogů) předchozího zrušení přílohy č. 1 nařízení vlády č. 564/2006 Sb.“
Uvedené finanční prostředky mají školy obdržet nejpozději do konce června 2009.

Ing. Pavel Ludvík je vedoucím redakce portálu Jídelny.cz

Autor: Ing. Pavel Ludvík

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se